Udskriv

Ølstykke Historiske Forening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i møllehuset på Skenkelsø mølle.

Dagsorden:

1. Valg af:
    a) dirigent.
    b) referent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Økonomi
    a) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse.
    b) Godkendelse af budget for 2015.
    c) Fastsættelse af kontingent for 2015.

4. Behandling af indkomne forslag.
    Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til formanden senest 10. februar 2015, kl. 12.00 på adressen Lærkevej 9, 3650 Ølstykke, tlf. 4717 53 74, e-mail: joyped(snabela)cdnet.dk

5. Valg af
    a) 4 medlemmer til bestyrelsen for to år.
        Efter tur afgår:

Henrik Jensen (villig til genvalg),
Kaj A. Frandsen (villig til genvalg),
Arne Würtzen (ønsker ikke genvalg).

    b) 2 suppleanter til bestyrelsen for et år.

       Afgående suppleanter:

Johanna Beck Jensen (villig til genvalg),
Ole Petersen (ønsker ikke genvalg).

6. Valg af
    a) revisor for et år.
        Afgående revisor: Nils Finken,
    b) revisorsuppleant for et år.
        Afgående revisorsuppleant: Bjarne Larsen.

7. Eventuelt.

 

Peder R. Iversen
Formand

Efter generalforsamlingen:
I lighed med tidligere år er foreningen vært ved kaffe m. kage, og i løbet af aftenen bydes på øl/vand til de tørre ganer efter en forhåbentlig livlig debat.

Visninger: 10832