DSC 0169-700px

BESTYRELSESMØDE 3. OKT. 2017

Tilstede var: Hanne, Rolf, Bjarne Anne-Marie, Birgitte og Ole

Punkt 1ordstyrer–Anne-Marie.

Punkt 2 Dagsorden -Godkendt.

Punkt 3 Godkendt referat- Ok

.

Punkt 4 grupper.

Møllelaug: kalker på livet løs. Forhenværende fiskerrum    istandsættes. Møde hos Nordsjællandske møller 21. okt.

Møllekoner: Udstilling tages ned efter efterårsferien. Ny udstilling bliver landboliv mands og kvinde. Besøg af 3 børnehaver til jul. Ny indretning i stueplan m. slyngelstue.

Arkiv: Finn slutter som fotograf. Preben overtager. Ny kultur formand Charlotte Hagendrup.

Redaktion: Nils er god til korrektur. Blad hos trykker. Skriv om meltyper i næste blad. Anne-Marie vil hjælpe Ole med facts.

Punkt 5- Museumsnyt.

Styr på næste lørdag ok. Carsten kommer og laver smagsprøver. Verner presser æbler.

Punkt 6- Møder.

Ølstykke Kulturelt Samråd nedlægges. Dårligt fremmøde. Godt møde med Folkeuniversitetet og Orkester Star Dust. Egedal Kulturråd er gode til små foreninger som os. Søgning af fonde blev diskuteret. Samarbejde til andre historiske foreninger i Egedal ligeså. Begge dele er komplicerede opgaver.

Punkt 7- høstnatten-

En stor succes som bør gentages. Vi fik 22 nye medlemmer som bydes velkommen i næste blad.

Punkt 9-

Jægerspris turen var en succes med spindekone Nana som guide.

Punkt10- 

Kassen-

2 betalte kontingenter mangler men alle annoncører har betalt. Preben W ønsker at udarbejde næste års budget, så vi skal fortælle om udgifter.

Punkt 11-

Forsikringsønske vedtaget.

Punkt 12-

Egedalfor alle på Ølstykke Rådhus. Vi deltager!

Punkt 13-

Nye aktiviteter: Udflugt til krudtværket i Frederiksværk med Peter Ahrendt som guide ønskes til foråret. Lars Becker Larsens film ”Den bevægede jord” skal i tænkeboks som en slags filmaften. Alle aktiviteter skal budgetters hos Preben W.

Punkt 14- andet-  

Agesø Mølle havde spændende malebøger om møller, som vi ønsker solgt til besøgende børn. Til udlænding besøg ønsker vi fremstillet gaver til på engelsk. Evt. nogle platter som minde om vores mølle.

Næste bestyrelsesmøde 21. november kl. 16,00.

 Eneste punkt generalforsamling.

Generalforsamling 27. februar 2018.

Preben viser en skomagerfilm efter mødet.

Inden da holder vi også bestyrelsesmøde 16. januar 2018 kl. 16.

Mødet hævet efter gode indlæg.

Referent: Ole Bjørn Andersen