Udskriv

BESTYRELSESMØDE 21. FEBRUAR 2017

Tilstede var Peder, Hanne, Lena, Ole, Preben, Ruth, Johanna og Nils.

Punkt 1. Dirigent blev Preben.

Punkt 2. Sidste referat godkendt.

Punkt 3. Bordet rundt.  Hanne får vikinger til opvisning på mølledag store vaskedag i august. Fastelavn var en succes. Lena fortalte at tøj med skadedyr som fryses snart er færdigt. Mixos kor og Stardust Swingband er aftalt til efterår og jul. Folkedansere kommer til majstangs mølledag. Ruth står stadig for avisudklip og er husvært på museet. Ole ønskede nye frivillige blev opfordret til medlemskab af foreningen.

Punkt 4. Nyt fra Rolf. Mølledages aktiviteter revideres og gives til redaktionen. Vi får besøg af en mesterkok og udstilling af veteranbiler. Vores nye borgmester har besøgt møllen og 100 billetter er allerede solgt til Hillingsøe aften på rådhuset 18. april. Plakater er også fremstillet.

Punkt 5.Møllelauget. En lem på møllen er repareret. Det nye værksted får meget ros. Sammenslutning af møller i Nordsjælland har vi tilbudt lokale på møllen til et arrangement.

Punkt 6. Årets aktiviteter. Vi får revideret arrangementer på mølledagene med nye tiltag.

Punkt 7. Hjemmeside. De reviderede mølledage sendes til Nils. Evt. skal annoncerne fra bladet også på hjemmesiden.

Punkt 8. Kassen ved Preben. Revisor har godkendt regnskabet. Beholdning er kr. 2.438,- Vi har skiftet Nordea Bank ud med Danske Bank. Nordea var for bøvlet.

Punkt 9. Bladet. Vi har fået nye annoncer. Der er 15 i alt og vi skal pt. Ikke have flere. Næste blad er i fuld gang. Skriften er gået fra fond 14 til 15 så det bliver mere læsbart. Tlf. nr. til Lena tilføjes.

Punkt 10. Museums nyt. Frysning af tøj snart færdigt.

Punkt 11. Formandsvalg til generalforsamling. Hanne tilbød sig. Vi modtager uddelegerede opgaver og giver fuld opbakning til alle fremtidige formandsopgaver.

Punkt 12. Næste bestyrelsesmøde er efter generalforsamlingen med eneste punkt konstituering af bestyrelsesposter og revisorer.  Almindeligt bestyrelsesmøde bliver herefter 21. marts kl. 16.

Mødet hævet.

Referent Ole Bjørn.

Visninger: 947