Udskriv

BESTYRELSESMØDE 25. APRIL 2017

Fremmødte var Hanne, Preben, Rolf, Bjarne, Lena, Birgitte og Ole.

Punkt 1. Preben blev valgt som dirigent.

Punkt 2. Sidste referat godkendt.

Punkt 3. Bordet rundt. Møller Eriksens døtre har besøgt møllen og medbragte familiens historie på tryk, som vi må bruge. Næste mølledag vil Birgitte stå for små majstænger, og ønsker mere omtale af skolestuen. Ole viste vores to nye beach-flag frem. Bjarne har bestilt fødder til indendørs brug af flagene. Hanne fortalte om ny udstilling 1. sal, som bør lukkes 6. maj, da vi mangler personale. Hanne og Lena er i gang med maillister om alle aktive folk på møllen. Kirsten Arnt vil deltage i filtning med Hanne og en ny mand Jan vil fremvise smedearbejde på nogle mølledage.

Punkt 4. Nyt fra arkivet. Rolf fortalte om Hillingsøs foredrag afholdt om svenskeslaget med mange lyttende deltagere. Rolf er med i udvalg om vandring og fremvisning af Lyngen 9. maj og Mølleåen 23. maj. Alle er velkomne.  Spejdere besøger møllen og overnatter til lørdag med majstang. Studietur 22. august under planlægning så noter dagen! Udflugten en overraskelse!

Punkt 5.Museumsnyt. Til majstang kommer ca. 15 folkedansere, som også pynter med blomster. Anne- Marie og Ole hjælper med blomsterbinding. Blomster hentes hos Balle af Levy og Anne-Marie. Alle bør støtte hinanden på dagen. Vi er underbemandet! Stardust svingband kommer til september. Udstilling 1. sal færdig.

Punkt 6. Møllelauget. Møllevingerne har fået monteret sejl. En lift skal bruges når møllehatten skal males i år. Ydermuren skal kalkes eller males.

Punkt 7. Forårsfest. I stedet for nytårstaffel holder vi i år forårsfest 19. maj kl. 18:00  med grill og salatbord  mm. i møllehaven. Tilmelding senest 14. maj til Hanne.

Punkt 8. Udflugt 14. september til Jægerspris Slot og Færgegården planlægges af Hanne og Ole, og spindekone Nana vil undervise os to med slotsrundvisnings oplysninger, da hun har erfaring om slottet som forhenværende rundviser.

Punkt 9. Økonomi. Annoncer har indtil nu givet kr. 4.900 i kassen.  3 Nye medlemmer tilmeldt.

Punkt 10. Hjemmesiden. Nils har sendt afbud.

Punkt 11. Medlemsbladet. Maj nr. er trykt. Vi modtager meget ros for et godt blad.

Punkt 12. Andet. Bjarne og Preben vil godt stå for at opsamle mail adresser på alle medlemmer og planlægger selv hvornår og hvordan. Udstilling 1. sal flot lavet!

Punkt 13. Eventuelt. Vi får meget ros af besøgende på mølledagene.

Næste bestyrelsesmøde 30. maj kl. 16:00

Referent: Ole Bjørn Andersen.

Visninger: 1013