DSC 0169-700px

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ØLSTYKKE HISTORISKE FORENING 27. FEBRUAR 2018

 

Ad  punkt 1 a og b

Dirigent Poul Andersen og referent Ole Bjørn Andersen blev valgt.

Dirigenten påpegede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt iflg. lovene.

Ad punkt 2

Formand Hanne Mogensen fortalte blandt andet om årets mølledage og aktiviteter.

Alle fik ros for det frivillige arbejde vi har påtaget os gennem året. Nye medlemmer bød hun velkommen.

Formandens beretning kommer i vores blad NoG til maj.

Beretningen godkendt.

Ad punkt 3 a, b og c

a og b. Vi fik udleveret revideret regnskab og budget med omtale af Preben West.

Vi er 159 medlemmer.

Regnskabet godkendt.

Budgettet er tilføjet udgifter til en forsikring vi ønsker at tegne samt materiel til udstillinger vi skal indkøbe.

  1. Kontingentet uændret 125 kr. for enlige og 175 kr. for par.

Godkendt.

Ad punkt 4

Ingen indkomne forslag.

Ad punkt 5 a og b

Hanne Mogensen, Preben West Nielsen, Lena Sørensen og Ole Bjørn Andersen, blev genvalgt. Johanna Beck Jensen udtrådte og vi takker for indsatsen. Ind valgtes Hans Jørgen Lauritsen som vi byder velkommen.

Ad punkt 6

Birte Finken og Winnie Bjørn Andersen blev genvalgt.

Ad punkt 7

Hanne Mogensen fortalte om planlagte aktiviteter.

En ny udstilling om landboliv samt byvandring i Gl. Ølstykke i maj måned og udflugt til Krudtværket i Frederiksværk 27. august

Vi skal også deltage i Egedal For Alle og Høstnatten.

Desuden ønskes flere frivillige til vores mange aktiviteter.

Poul Andersen havde solgt for kr. 7.000 annoncer i år og har været annoncesælger for os i 29 år. Vi takker! Desuden har han været medlem fra foreningen startede for 49 år siden.

Der var ros fra salen til redaktionen af vores blad NoG samt for mølledagene.

Referent Ole Bjørn Andersen.                                                  Dirigent Poul Andersen 

 

Efter kaffe og lagkage viste Preben Christensen en god film om skomagerfaget.