DSC 0169-700px

Referat af Ølstykke Historiske Forening ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30 i møllehuset på Skenkelsø mølle.

27 fremmødte.

  1. a. Valg af dirigent. Poul Andersen blev valgt. Rettidigt indkaldt.
  2. b. Valg af referent. Nils Finken blev valgt.
  3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Godkendt med akklamation.
  4. a. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse. Omdelt, gennemgået og godkendt.
  5. b. Godkendelse af budget for 2019. Omdelt, gennemgået og godkendt. Egedal Kommune forsikringsdækker de frivillige. Foreningen betaler for bestyrelsesansvars- og hackingforsikring.
  6. c. Fastsættelse af kontingent for 2020. Uændret (125 kr. for enlig, 175 kr. for par).
  7. Behandling af indkomne forslag. Ingen modtaget.
  8. Valg til bestyrelsen for 2 år: Bjarne Larsen genvalgt, Nils Finken genvalgt, Birgitte Friis Mikkelsen genvalgt, Anne Marie Dam genvalgt. Birte Finken valgt for 1 år.

   2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år: Hans Jørgen B. Lauritsen genvalgt. Lena Sørensen genvalgt.

  1. Valg af ny revisor for 1 år: Winnie Andersen valgt. Suppleant for 1 år: Leif Bengtsson valgt.
  2. Eventuelt.

Formanden fortalte om de mange kommende, spændende opgaver.

Der blev nedsat et redaktionsudvalg til bladet Nyt om Gammelt bestående af Preben Christensen, Svend Kjærgaard, Nils Finken, Hanne Mogensen og Bjarne Larsen.

Placering af den forventede formidlingshytte (der finansieres af finansloven) blev drøftet.

Poul Andersen takkede af som foreningens faste dirigent gennem 30 år og som foreningens ”annonceagent”, der har skaffet sponsormidler for i alt 143.000 kr. Han har desuden været medlem af foreningen helt fra dens stiftelse for 50 år siden. Han fik overrakt en vingave og generalforsamlingens enstemmige bifald.

Efter generalforsamlingen viste Preben Christensen video fra Svenskeslaget i Smørum fra 2018.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

Formand: Hanne Mogensen, kasserer: Preben West Nielsen, sekretær: Nils Finken, medlemmer: Birgitte Friis Mikkelsen, Birte Finken og Anne Marie Dam. Førstesuppleant: Hans Jørgen Bach Lauritsen, andensuppleant: Lena Sørensen.

Nils Finken, referent

 

FORMANDENS BERETNING FOR 2018

Først velkommen til nye medlemmer, dejligt at der hele tiden kommer nye til. Desværre mister vi også gamle medlemmer. En som vil blive savnet er Ole Bjørn. Andersen, som desværre gik bort lige før jul. Alle som læser vores blad "Nyt om gammelt" kender Ole. Han var en flittig skriver af artikler.

En stor tak til alle de frivillige fra Historisk forening, der gør et kæmpe arbejde med at holde møllen i gang. Det være sig møllelauget, som altid har travlt med vedligeholdelse af møllen og bygningerne.

Møllekonerne har stået for udstillingen "Landboliv" på 1 sal. Udstillingen har været flittigt besøgt af både publikum og skoler, som har brugt den i deres undervisningen. Møllekonerne er også med i planlægningen af aktivitetsdagene.

På aktivitetsdagene, den første lørdag i måneden, er alle frivillige på, det være sig kaffedamer, som gør et stort arbejde med at hygge om gæsterne, møllelauget som tager al slæbet med de tunge ting og møllekonerne som tager sig af aktiviteterne. Men ellers hjælper alle alle. Der bliver også solgt meget mel og børnene de maler mel og havregryn, så der er aktiviteter alle vegne i møllen.

Aktivitetsdagene bliver mere og mere populære, der kommer flere og flere gæster, det kræver også at der er flere frivillige der deltager. Nogle af de gamle aktiviteter bliver fastholdt, men der kommer nye ting til hver gang, det gør det spændende at komme på møllen. Der bliver taget billeder af alle aktiviteterne der foregår.

Det er ikke kun på aktivitetsdagene der kommer gæster. Hver tirsdag og torsdag, når der er åbent, kommer der også gæster der gerne vil have en rundvisning. Om torsdagen sidder der en gruppe og registrerer alle vore effekter, de gør også et stort arbejde.

Til jul kommer to børnehaver. De bliver sendt på mølleloftet og så er der julehygge.

Charlotte Haagendrup, formand for Kulturudvalget i Egedal, har søgt penge i Finansministeriet til restaurering og formidling her på møllen. Der er bevilget en halv million kr. fra Finansministeriet og kommunen har yderligere bevilget en halv million i 2019. Pengene skal bruges i år, ellers går de tilbage. Der vil blive søgt om halvanden million til næste år fra kommunen. Taget på laden og maling af møllehatten vil få første prioritet, møllelauget er med inde i arbejdet, sammen med projektlederen fra kommunen.

I magasinet over laden er der påbegyndt en større oprydning, alt skal flyttet i container inden arbejdet går i gang.

Der har være en del hærværk på møllen i løbet af året. Unge mennesker har fundet et fristed omme ved tærskeværket, hvor de kunne sidde og ryge lidt af hvert. Det er gået ud over havemøblerne, da de var ødelagt hentede de bare nye fra de nærliggende haver. På et tidspunkt flyttede de ned i skoven bagved medbringende en lang bænk, som blev savet i stykker, så den passede til deres nye hule lave af presenning taget fra sandkasserne. Der har også været indbrud, hvor tre ruder i stuen blev smadret, en lampe blev revet ned og smidt ude på P pladsen, ellers var der intet taget. Det hele er meldt til politi og ssp.

Bestyrelsen har udarbejdet en privatlivspolitik som passer til vores forening. Den har været i bladet. Alle foreninger og erhverv er lovpligtig til at lave en sådan politik, for at beskyttet den enkelte borgers personlige data.

Igen i år blev der holdt fest her på møllen for alle de frivillige og der var stor tilslutning.

Der har været 2 udflugter. En byvandring med Svend Kjærgaard i Gl. Ølstykke. Her blev der fortalt om huse og beboer, der var engang, det var en god oplevelse. Efter rundturen bød Svends kone på kaffe og kage i haven. En fin afslutning på turen.

Der var også arrangeret en tur til Krudtmuseet i Frederiksværk med Peter Ahrend som guide, men den gik i vasken. Peter er dog ikke sådan at slå af pinden, så han lavede straks en tur til Sommers Automobil museum, hvor han gav en guidet tur rundt mellem bilerne.

I samarbejde med Stenløse og Smørum historiske foreninger, var der i efteråret et foredrag på biblioteket med arkæolog Lotte Sparrevold fra Kroppedal Museum. Der blev fortalt og vist billeder om alt det spændende, der er fundet i Værebro ådal.

Der er også kommet nogle effekter fra Smørum historiske Forening til møllen.

Endnu engang tak til alle der bidrager med deres arbejde her på møllen.

Hanne Mogensen, Formand.

Planer for 2019

Der bliver rigtig travlt på møllen det næste år. Der skal nyt spåntag på laden, møllehatten skal males og en mulig formidlingshytte i baghaven. Det betyder loftet skal ryddes og der nok bliver en del byggerod. Men det skal nok blive godt , når det er færdig.

Vi har en udflugt den 14 maj for de tre historiske foreninger i Egedal til vikinglandsbyen i Risby, hvor vi får en guidet rundvisning i byen og skal ud og se deres nybyggede bro, som den blev bygget på Harald Blåtands tid. Der vil blive vist film og en kop kaffe og kage vil der også være. Der er begrænset antal, 20 fra hver forening, så der bliver tilmelding. Der kommer invitation i det næste blad.

De 3 foreninger vil også i år prøve at få en fælles foredragsholder ligesom sidste efterår.

Der bliver ingen forårsfest i år, til gengæld bliver der på store mølledag den 16 juni afholdt foreningens 50 års jubilæum.

Det endelige program er endnu ikke helt færdig, men det kommer i næste blad.

Den næste udstilling her på 1 sal, som åbner til maj kommer til at hedde Flittige hænder. Der er så mange fine ting på magasinet, som trænger til at blive set. Det bliver alt sammen noget der er syet, hæklet, kniplet o. lign. Børnene kan lave forskelligt håndarbejde.

Vores blad Nyt om Gammelt vil gerne have et redaktionsudvalg, så det hele ikke hænger på en person. Det er ikke meningen man skal skrive hele bladet. Det er tænkt som et udvalg der mødes i begyndelsen, når et nyt blad skal påbegyndes - komme med ideer til hvad bladet skal indeholde, måske kender man nogen der kan skrive om et bestemt emne og så igen mødes omkring deadline og se hvad der er kommet ind og hvad der mangler.

Hvem kunne tænke sig at være med i sådan et udvalg?

Sidste nyt: på generalforsamlingen var der nogen der meldte sig til udvalget.

Hanne Mogensen, Formand.