DSC 0169-700px

Referater

ØHF Driftsregnskab2017

ØHF budget2018

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ØLSTYKKE HISTORISKE FORENING 27. FEBRUAR 2018

 

Ad  punkt 1 a og b

Dirigent Poul Andersen og referent Ole Bjørn Andersen blev valgt.

Dirigenten påpegede at generalforsamlingen var indkaldt korrekt iflg. lovene.

Ad punkt 2

Formand Hanne Mogensen fortalte blandt andet om årets mølledage og aktiviteter.

Alle fik ros for det frivillige arbejde vi har påtaget os gennem året. Nye medlemmer bød hun velkommen.

Formandens beretning kommer i vores blad NoG til maj.

Beretningen godkendt.

Ad punkt 3 a, b og c

a og b. Vi fik udleveret revideret regnskab og budget med omtale af Preben West.

Vi er 159 medlemmer.

Regnskabet godkendt.

Budgettet er tilføjet udgifter til en forsikring vi ønsker at tegne samt materiel til udstillinger vi skal indkøbe.

  1. Kontingentet uændret 125 kr. for enlige og 175 kr. for par.

Godkendt.

Ad punkt 4

Ingen indkomne forslag.

Ad punkt 5 a og b

Hanne Mogensen, Preben West Nielsen, Lena Sørensen og Ole Bjørn Andersen, blev genvalgt. Johanna Beck Jensen udtrådte og vi takker for indsatsen. Ind valgtes Hans Jørgen Lauritsen som vi byder velkommen.

Ad punkt 6

Birte Finken og Winnie Bjørn Andersen blev genvalgt.

Ad punkt 7

Hanne Mogensen fortalte om planlagte aktiviteter.

En ny udstilling om landboliv samt byvandring i Gl. Ølstykke i maj måned og udflugt til Krudtværket i Frederiksværk 27. august

Vi skal også deltage i Egedal For Alle og Høstnatten.

Desuden ønskes flere frivillige til vores mange aktiviteter.

Poul Andersen havde solgt for kr. 7.000 annoncer i år og har været annoncesælger for os i 29 år. Vi takker! Desuden har han været medlem fra foreningen startede for 49 år siden.

Der var ros fra salen til redaktionen af vores blad NoG samt for mølledagene.

Referent Ole Bjørn Andersen.                                                  Dirigent Poul Andersen 

 

Efter kaffe og lagkage viste Preben Christensen en god film om skomagerfaget.                                                     

BESTYRELSESMØDE 21. FEBRUAR 2017

Tilstede var Peder, Hanne, Lena, Ole, Preben, Ruth, Johanna og Nils.

Punkt 1. Dirigent blev Preben.

Punkt 2. Sidste referat godkendt.

Punkt 3. Bordet rundt.  Hanne får vikinger til opvisning på mølledag store vaskedag i august. Fastelavn var en succes. Lena fortalte at tøj med skadedyr som fryses snart er færdigt. Mixos kor og Stardust Swingband er aftalt til efterår og jul. Folkedansere kommer til majstangs mølledag. Ruth står stadig for avisudklip og er husvært på museet. Ole ønskede nye frivillige blev opfordret til medlemskab af foreningen.

Punkt 4. Nyt fra Rolf. Mølledages aktiviteter revideres og gives til redaktionen. Vi får besøg af en mesterkok og udstilling af veteranbiler. Vores nye borgmester har besøgt møllen og 100 billetter er allerede solgt til Hillingsøe aften på rådhuset 18. april. Plakater er også fremstillet.

Punkt 5.Møllelauget. En lem på møllen er repareret. Det nye værksted får meget ros. Sammenslutning af møller i Nordsjælland har vi tilbudt lokale på møllen til et arrangement.

Punkt 6. Årets aktiviteter. Vi får revideret arrangementer på mølledagene med nye tiltag.

Punkt 7. Hjemmeside. De reviderede mølledage sendes til Nils. Evt. skal annoncerne fra bladet også på hjemmesiden.

Punkt 8. Kassen ved Preben. Revisor har godkendt regnskabet. Beholdning er kr. 2.438,- Vi har skiftet Nordea Bank ud med Danske Bank. Nordea var for bøvlet.

Punkt 9. Bladet. Vi har fået nye annoncer. Der er 15 i alt og vi skal pt. Ikke have flere. Næste blad er i fuld gang. Skriften er gået fra fond 14 til 15 så det bliver mere læsbart. Tlf. nr. til Lena tilføjes.

Punkt 10. Museums nyt. Frysning af tøj snart færdigt.

Punkt 11. Formandsvalg til generalforsamling. Hanne tilbød sig. Vi modtager uddelegerede opgaver og giver fuld opbakning til alle fremtidige formandsopgaver.

Punkt 12. Næste bestyrelsesmøde er efter generalforsamlingen med eneste punkt konstituering af bestyrelsesposter og revisorer.  Almindeligt bestyrelsesmøde bliver herefter 21. marts kl. 16.

Mødet hævet.

Referent Ole Bjørn.

BESTYRELSESMØDE 25. APRIL 2017

Fremmødte var Hanne, Preben, Rolf, Bjarne, Lena, Birgitte og Ole.

Punkt 1. Preben blev valgt som dirigent.

Punkt 2. Sidste referat godkendt.

Punkt 3. Bordet rundt. Møller Eriksens døtre har besøgt møllen og medbragte familiens historie på tryk, som vi må bruge. Næste mølledag vil Birgitte stå for små majstænger, og ønsker mere omtale af skolestuen. Ole viste vores to nye beach-flag frem. Bjarne har bestilt fødder til indendørs brug af flagene. Hanne fortalte om ny udstilling 1. sal, som bør lukkes 6. maj, da vi mangler personale. Hanne og Lena er i gang med maillister om alle aktive folk på møllen. Kirsten Arnt vil deltage i filtning med Hanne og en ny mand Jan vil fremvise smedearbejde på nogle mølledage.

Punkt 4. Nyt fra arkivet. Rolf fortalte om Hillingsøs foredrag afholdt om svenskeslaget med mange lyttende deltagere. Rolf er med i udvalg om vandring og fremvisning af Lyngen 9. maj og Mølleåen 23. maj. Alle er velkomne.  Spejdere besøger møllen og overnatter til lørdag med majstang. Studietur 22. august under planlægning så noter dagen! Udflugten en overraskelse!

Punkt 5.Museumsnyt. Til majstang kommer ca. 15 folkedansere, som også pynter med blomster. Anne- Marie og Ole hjælper med blomsterbinding. Blomster hentes hos Balle af Levy og Anne-Marie. Alle bør støtte hinanden på dagen. Vi er underbemandet! Stardust svingband kommer til september. Udstilling 1. sal færdig.

Punkt 6. Møllelauget. Møllevingerne har fået monteret sejl. En lift skal bruges når møllehatten skal males i år. Ydermuren skal kalkes eller males.

Punkt 7. Forårsfest. I stedet for nytårstaffel holder vi i år forårsfest 19. maj kl. 18:00  med grill og salatbord  mm. i møllehaven. Tilmelding senest 14. maj til Hanne.

Punkt 8. Udflugt 14. september til Jægerspris Slot og Færgegården planlægges af Hanne og Ole, og spindekone Nana vil undervise os to med slotsrundvisnings oplysninger, da hun har erfaring om slottet som forhenværende rundviser.

Punkt 9. Økonomi. Annoncer har indtil nu givet kr. 4.900 i kassen.  3 Nye medlemmer tilmeldt.

Punkt 10. Hjemmesiden. Nils har sendt afbud.

Punkt 11. Medlemsbladet. Maj nr. er trykt. Vi modtager meget ros for et godt blad.

Punkt 12. Andet. Bjarne og Preben vil godt stå for at opsamle mail adresser på alle medlemmer og planlægger selv hvornår og hvordan. Udstilling 1. sal flot lavet!

Punkt 13. Eventuelt. Vi får meget ros af besøgende på mølledagene.

Næste bestyrelsesmøde 30. maj kl. 16:00

Referent: Ole Bjørn Andersen.

BESTYRELSESMØDE 3. OKT. 2017

Tilstede var: Hanne, Rolf, Bjarne Anne-Marie, Birgitte og Ole

Punkt 1ordstyrer–Anne-Marie.

Punkt 2 Dagsorden -Godkendt.

Punkt 3 Godkendt referat- Ok

.

Punkt 4 grupper.

Møllelaug: kalker på livet løs. Forhenværende fiskerrum    istandsættes. Møde hos Nordsjællandske møller 21. okt.

Møllekoner: Udstilling tages ned efter efterårsferien. Ny udstilling bliver landboliv mands og kvinde. Besøg af 3 børnehaver til jul. Ny indretning i stueplan m. slyngelstue.

Arkiv: Finn slutter som fotograf. Preben overtager. Ny kultur formand Charlotte Hagendrup.

Redaktion: Nils er god til korrektur. Blad hos trykker. Skriv om meltyper i næste blad. Anne-Marie vil hjælpe Ole med facts.

Punkt 5- Museumsnyt.

Styr på næste lørdag ok. Carsten kommer og laver smagsprøver. Verner presser æbler.

Punkt 6- Møder.

Ølstykke Kulturelt Samråd nedlægges. Dårligt fremmøde. Godt møde med Folkeuniversitetet og Orkester Star Dust. Egedal Kulturråd er gode til små foreninger som os. Søgning af fonde blev diskuteret. Samarbejde til andre historiske foreninger i Egedal ligeså. Begge dele er komplicerede opgaver.

Punkt 7- høstnatten-

En stor succes som bør gentages. Vi fik 22 nye medlemmer som bydes velkommen i næste blad.

Punkt 9-

Jægerspris turen var en succes med spindekone Nana som guide.

Punkt10- 

Kassen-

2 betalte kontingenter mangler men alle annoncører har betalt. Preben W ønsker at udarbejde næste års budget, så vi skal fortælle om udgifter.

Punkt 11-

Forsikringsønske vedtaget.

Punkt 12-

Egedalfor alle på Ølstykke Rådhus. Vi deltager!

Punkt 13-

Nye aktiviteter: Udflugt til krudtværket i Frederiksværk med Peter Ahrendt som guide ønskes til foråret. Lars Becker Larsens film ”Den bevægede jord” skal i tænkeboks som en slags filmaften. Alle aktiviteter skal budgetters hos Preben W.

Punkt 14- andet-  

Agesø Mølle havde spændende malebøger om møller, som vi ønsker solgt til besøgende børn. Til udlænding besøg ønsker vi fremstillet gaver til på engelsk. Evt. nogle platter som minde om vores mølle.

Næste bestyrelsesmøde 21. november kl. 16,00.

 Eneste punkt generalforsamling.

Generalforsamling 27. februar 2018.

Preben viser en skomagerfilm efter mødet.

Inden da holder vi også bestyrelsesmøde 16. januar 2018 kl. 16.

Mødet hævet efter gode indlæg.

Referent: Ole Bjørn Andersen

Underkategorier