Blue Flower

Der indkaldes til generalforsamling torsdag d. 3. marts 2022 kl. 19 i møllehuset ved Skenkelsø Mølle.

Dagsorden:

1.

a) Valg af dirigent.
b) Valg af referent.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

a) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse.
b) Godkendelse af budget for 2022.
c) Fastsættelse af kontingent for 2023.

4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til formanden senest 15. februar 2022 på adressen Kornvænget 32, 3650 Ølstykke, tlf. 29899317 eller via mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

5. Valg til bestyrelsen for 2 år:

a) Hanne Mogensen (villig til gen­valg).
b) Svend Kjærgaard Jensen (villig til genvalg).
c) 1 bestyrelsesmedlem

2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år:
a) Suppleant Winnie Bjørn Andersen ( villig til genvalg)
b) Lena Sørensen (villig til genvalg).

6. Valg af revisor for 1 år.
Revisor for et år:
Suppleant for 1 år:
Svend Aage Sørensen

7. Eventuelt.

Efter generalforsamlin­gen vil Jørgen Storm fortælle om den meget spændende og usæd­vanlige Ledøje Kirke.
Der vil i løbet af aftenen blive budt på øl og vand. Senere vil der i lighed med tidligere år blive serveret kaffe og kage.